Om u een zo best mogelijke service te verlenen, maakt deze site  gebruik van cookies

 • Slide Sport2
 • Umbria11
 • Composizionedolci
 • Umbria9
 • Umbria10
 • Umbria12
 • Composizione1
 • Umbria13
 • Il Mercato
 • Umbria3
 • Composizione-2
 • Umbria8

Stadia van aankoop

Op het moment dat u een object heeft uitgekozen dat u zou willen aankopen, volgen er 3 verschillende fasen: 

De eerste fase: Voorstel tot Aankoop
Het voorstel tot aankoop is een geschreven voorstel gericht aan de verkoper dat door de makelaar, in opdracht van de koper, wordt opgesteld en aan de verkoper wordt overhandigd. Met dit voorstel verplicht de koper zich om het onroerend goed tegen de beschreven prijs en voorwaarden aan te kopen gedurende de periode van geldigheid van het voorstel.  Tegelijkertijd bij de overdracht van het voorstel dient de koper een aanbetaling te doen op het onroerend goed “una caparra confirmatoria" (art. 1385 van het burgelijk wetboek) middels het afgeven van een cheque op naam van de verkoper. Deze cheque overhandigt de koper aan de makelaar en deze houdt de cheque vast totdat de verkoper het voorstel heeft medeondertekend. De hoogte van het bedrag van de cheque is gerelateerd aan de verkoopprijs zoals genoemd in het Voorstel tot Aankoop en dient als aanbetaling (meestal ligt dit bedrag tussen de €1000 en €10.000). Indien het voorstel niet wordt geaccepteerd door de verkoper zal de makelaar de cheque teruggeven aan de koper. Indien het voorstel wel wordt geaccepteerd door de verkoper en dus wordt medeondertekend, zijn de twee partijen wettelijk aan elkaar verplicht om over te gaan op het ondertekenen van de voorlopige koopovereenkomst (Preliminare of Compromesso). 

De tweede fase: Voorlopige Koopovereenkomst
De voorlopige koopovereenkomst is een contract tussen de koper en verkoper waarin zij alle belangrijke informatie en voorwaarden m.b.t. het beschreven onroerend goed bevestigen (die reeds beschreven waren in het voorstel tot aankoop). Hieronder vallen o.a.: de prijs, de datum van de overdracht, de wijze van betalen, de reeds gedane aanbetaling, boete bij het afzien van de verkoop door 1 van beide partijen. In deze fase, bij het ondertekenen van de Voorlopige Koopovereenkomst, wordt de tweede aanbetaling gedaan aan de verkoper door de koper. Dit bedrag komt meestal overeen (in combinatie met de eerst gedane aanbetaling) met 20%-30% van de overeengekomen totale verkoopprijs.   

Bij het afgeven van de aanbetaling, verplicht de koper zich aan het contract te houden. Wanneer de koper toch van de aankoop wilt afzien, verliest hij hiermee de aanbetaling oftewel, tekengeld. Indien de verkoper zich na het ondertekenen van de Voorlopige Koopovereenkomst wil terugtrekken, verplicht hij zich om de aanbetaling dubbel terug te betalen aan de koper.

De derde fase: de notariële akte
De notariële akte wordt opgesteld door de notaris de wordt aangewezen door de koper. De kosten voor de notaris, meestal 2%-3% van de verkoopprijs, zijn ook voor rekening van de koper. Deze akte vormt de wettelijke overdracht van het onroerend goed. Tijdens de ondertekening van de notariële verkoopakte zal de koper het laatste deel van de verkoopprijs dienen te betalen (meestal middels een cheque). De notaris zal vervolgens de verkoopakte registreren in het kadaster en een kopie van de akte verstrekken aan beide partijen.