Om u een zo best mogelijke service te verlenen, maakt deze site  gebruik van cookies

 • Umbria8
 • Il Mercato
 • Umbria11
 • Composizione1
 • Umbria3
 • Umbria10
 • Composizionedolci
 • Umbria13
 • Umbria12
 • Slide Sport2
 • Composizione-2
 • Umbria9

Bijkomende zaken

Aanvragen van een Italiaans belastingnummer 

Indien u een onroerend goed wilt kopen in Italië heeft u een Italiaans belastingnummer nodig. Indien u niet de Italiaanse nationaliteit bezit, kunt u deze aanvragen bij het Italiaans consulaat in Nederland. Eventueel kunnen wij het ook voor u hier in Italië aanvragen, waar wij dan een aantal geldige en ondertekende documenten voor nodig zullen hebben. 

Openen van een bankrekening in Italië
Indien u nog geen bankrekening heeft in Italië, is het verstandig om deze te openen voordat u overgaat tot de aankoop van een onroerend goed. Dit vanwege het feit dat bij de verschillende aanbetalingen een cheque afgegeven dient te worden die gekoppeld moet zijn aan een Italiaanse bank. Ook bij het openen van een bankrekening zouden wij u kunnen ondersteunen. 

Onroerend goed belasting en Overdrachtsbelasting
Ieder die een onroerend goed bezit in Italië dient jaarlijks een onroerend goed belasting te betalen die heet IMU (Imposta Municipale Unica). De hoogte van de belasting varieert van gemeente tot gemeente tussen de 0,5% en 0,8% van de kadastrale waarde van het onroerend goed. 

Indien het aangekochte onroerend goed een zogenoemd prima casa betreft (hoofdbewoning) zal de hoogte van de overdrachtsbelasting 2% (vanaf 1 januari 2014) van de kadastrale waarde van het onroerend goed zijn. De koper verplicht zich wel om binnen 18 maanden resident te zijn op het genoemde adres. Indien het aangekochte onroerend goed een zogenoemd secondo casa betreft zal de hoogte van de overdrachtsbelasting 9% (vanaf 1 januari 2014) van de kadastrale waarde van het onroerend goed zijn.